Python Tutorial (เรียนรู้ไพธอน)

หัดเขียนภาษาไพธอน

python: ทำโปรแกรมแปลงบาลี

มีงานต้องแปลงบทสวดมนต์จากไทยไปอังกฤษ แต่ยาวมากถึงเกือบ ๓๐๐ บท ทำเสร็จแล้วจึงเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจทานและเพื่อกันไม่ให้ลืม ต่อด้วยขยายความสามารถให้แปลได้หลาย ๆ ภาษา คิดว่าคงจะมีโอกาสใช้งานภายหลัง

ใครมีโอกาสใช้งาน รบกวนช่วยทดสอบให้ด้วยครับ

ดาวน์โหลด

ข้อจำกัด

 • ยังใช้ Python 2 อยู่
 • ยังใช้ Python 2 อยู่
 • ไฟล์ตั้งต้นได้แค่ภาษาอังกฤษแบบบาลี ไทยบาลี ไทยแบบง่าย และพม่าบาลี เนื่องจากภาษาเหล่านี้มีตัวอักษรครบ
 • สำหรับการแปลงเป็นไทยแบบง่าย มีหลายมาตรฐาน ตัดสินใจไม่แยกอักษรควบ ทำให้บางครั้งคำดูแปลก เช่น นิโค๎รธะ และ วิรุโฬ๎ห (แทนที่จะเป็น นิค๎โรธะ และ วิรุฬ๎โห) การแปลงกลับไปมาอาจให้ผลไม่เหมือนเดิม
 • โปรแกรมยาวเกินจำเป็น และบั๊กเยอะแน่นอน อาจต้องแก้ผลลัพธ์ด้วยมือภายหลัง (ถ้ามีเวลาจะกลับมาแก้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น)

การใช้งาน

ลองใช้งานด้วยคำสั่ง

$ ./pali_convert.py

ได้ผลเป็น

Usage: pali_convert.py -f LANG -t LANG INFILE [OUTFILE]

Options:
  -f, --from: convert from language.
  -t, --to:  convert to language.

Languages:
* engpali   : Pali English  (asevnā ca bālānaṃ, paṇḍitānañca sevnā ฯ)
  eng     : Simple English (asevna ca balanam, panditananca sevna ฯ)
* thaipali  : Pali Thai   (อเสวฺนา จ พาลานํ, ปณฺฑิตานญฺจ เสวฺนา ฯ)
* thai    : Simple Thai  (อะเสว๎นา จะ พาลานัง, ปัณฑิตานัญจะ เสว๎นา ฯ)
  lao     : Simple Lao   (อະເສວນາ ຈະ ພາລານັງ, ປັນດິຕານັຍຈະ ເສວນາ ຯ)
* burmpali  : Pali Burmese  (အသေဝ္နါ စ ဗာလာနံ, ပဏ္ဍိတာနည္စ သေဝ္နါ ฯ)

(* = Supported input language, eg. convert from)

สมมุติจะแปลงจากไทยแบบง่าย เป็นอังกฤษแบบง่าย ก็สั่งด้วย

$ ./pali_convert.py -f thai -t engpali THAI.txt ENG.txt
Convert from thai (THAI.txt) to eng (ENG.txt) success.

ไฟล์ที่จะแปลง

$ cat THAI.txt
อุปปาตะสันติ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.

คันถารัมภะ

(ก) สุทุททะโส อะยัง ธัมโม โลกัตถัง ชินะเทสิโต
มะหาสันติกะโร โลเก สัพพะสัมปัตติทายะโก. 

(ข) สัพพุปปาตูปะสะมะโณ ภูตะยักขะนิวาระโณ
อะกาละมัจจุสะมะโณ โสกะโรคะวินาสะโน. 

(ค) ปะระจักกะปะมัททะโน รัญโญ วิชะยะวัฑฒะโน
สัพพานิฏฐะหะโร สันโต ธัมมัง วักขามิ ภูตะโต. 

(ฆ) วัตถุตตะยัสสะ โย ยัตถะ สังวัณเณติ คุณุตตะเม
ตัสสะ ตัตถะ สุขาโรค๎ยะ- โสตถิโย โหนติ สัพพะทา. 

ได้ผลเป็น

$ cat ENG.txt
uppatasanti

namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.

gantharambha

(k) sududdaso ayam dhammo lokattham jinadesito
mahasantikaro loke sabbasampattidayako. 

(kh) sabbuppatupasamano bhutayakkhanivarano
akalamaccusamano sokarogavinasano. 

(g) paracakkapamaddano ranno vijayavaddhano
sabbanitthaharo santo dhammam vakkhami bhutato. 

(gh) vatthuttayassa yo yattha sanvanneti gunuttame
tassa tattha sukharogya- sotthiyo honti sabbada. 
Topic: 

python: แปลง html เป็น epub

เป็นโปรแกรมเล็ก ๆ ในการช่วยแปลงไฟล์ HTML เป็น EPUB ทำงานได้ในไฟล์เดียว แต่ยังทำงานได้จำกัด ไม่ได้รองรับข้อกำหนดทุกอย่างของ EPUB โดยเฉพาะ HTML5

ดาวน์โหลด

การปรับปรุง

 • 57-01-26: เพิ่มการรองรับ footnote โดยโปรแกรมจะค้นหา footnote ที่มีอยู่ และสอดกลับเข้าไปในบทที่เป็นลิงก์ต้นทาง มีข้อแม้ว่า ต้องขึ้นต้นด้วย <p class="footnote" หรือ <div class="footnote" เท่านั้น

สมบัติและข้อกำหนด

 • แปลง HTML ไฟล์เดี่ยว
 • ต้องเตรียมไฟล์ต้นฉบับ HTML มาก่อน เช่น
  • บังคับแบ่งบทด้วยแท็ก <!--section_break--> หรือ <!--page_break-->
  • หากไม่มีแท็กแบ่งบทข้างต้น โปรแกรมจะแบ่งด้วยแท็ก <h1> หรือ <h2>
  • อาจแบ่งคำด้วย SWATH ซึ่งต้องแบ่งมาก่อน
  • ปรับแต่ง css มาแล้ว ซึ่งอาจเป็นภายในไฟล์ HTML เอง หรือระบุไฟล์ภายใต้ไฟล์ลูก INC_FILE.py ด้วยพารามิเตอร์ -i ก็ได้ (EPUB รองรับ css ไม่ครบทุกคำสั่ง) โดยอันหลังสำคัญกว่าอันแรก คือจะแทนที่ css ในไฟล์ HTML ด้วย css ที่ระบุไว้
  • ถ้ามีบทสารบัญภายในไฟล์ HTML โปรแกรมจะสร้างบทสารบัญไว้ด้วย แต่จะสร้างโค้ด HTML ขึ้นมาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ EPUB หากไม่ต้องการให้มีสารบัญอยู่ภายในบท ต้องลบบทสารบัญออกจากไฟล์ต้นฉบับ HTML ออกก่อน
 • แปลงเป็น EPUB ได้ 3 รุ่น คือ 2.0, 2.0.1 และ 3.0 ระบุด้วยพารามิเตอร์ -ver ค่าปริยายคือ 2.0.1
 • ระบุจำนวนชั้นของสารบัญได้ ด้วยพารามิเตอร์ -toclevel N ค่าปริยายคือ 3
 • ไฟล์ประกอบ เช่น ไฟล์ภาพ,ไฟล์ฟอนต์ และอื่น ๆ ต้องเตรียมด้วยมือเอง โดยใส่ไว้ภายใต้ไดเรกทอรีที่ระบุในพารามิเตอร์ -incdir DIR ทุกไฟล์และไดเรกทอรีภายใต้ DIR/ จะถูกคัดลอกไปยังไดเรกทอรีของ EPUB ชื่อ OEBPS/ ซึ่งถือเป็นไดเรกทอรีรากของ EPUB เวลาเราอ้างถึงไฟล์จากคำสั่งใน css หรือคำสั่งใน HTML จะอิงกับไดเรกทอรีรากนี้เสมอ
 • เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จ จะทิ้งไดเรกทอรีงานเอาไว้ ชื่อ epubdir เพื่อประโยชน์ในการดีบั๊ก เมื่อเสร็จงานแล้ว สามารถลบทิ้งด้วยมือ และในการสั่งงานโปรแกรมแต่ละครั้ง ทุกอย่างภายใต้ไดเรกทอรีนี้ จะถูกลบทิ้งและสร้างขึ้นใหม่ ดังนั้นหากมีการแก้ไขเพื่อทดสอบ ควรแบคอัพไว้ก่อน และหากไม่ต้องการรันโปรแกรมใหม่ แต่เป็นการแก้ไขเพื่อทดสอบ ให้ใช้คำสั่งเชลล์ในการสร้าง EPUB ดังนี้
  $ cd epubdir
  $ zip -qX0 ../FILE.epub mimetype
  $ zip -qrX9 ../FILE.epub * -x mimetype
  $ cd -
  
 • เขียนแบบ quick & dirty ค่อย ๆ คลำไป บั๊กเยอะแน่นอน

หมายเหตุในการทดสอบ

 • เลือกใช้รุ่น 2.0.1 เป็นค่าปริยาย เพราะ Google Play Books แสดงผลสารบัญแบบหลายชั้นได้ไม่ครบถ้วน และความรู้ยังไม่พอศึกษาและทดสอบ HTML5
 • ใช้โปรแกรม epubcheck ในการตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ epub ที่ได้
 • การฝังฟอนต์ ยังไม่ได้ทดสอบ เพราะโปรแกรมอ่านอีบุ๊คในท้องตลาดยังรองรับภาษาไทยและ opentype ไม่เต็มที่
 • การทดสอบการแสดงผล ส่วนใหญ่ทดสอบใน EPUBReader Extensions ในไฟร์ฟอกซ์, Google Play Books บน Desktop/Android และ iBooks บน Mac/iOS ก็แสดงผลได้ดีพอควร มีข้อสังเกตุคือ
  • EPUBReader Extensions แสดงขนาดฟอนต์ได้ไม่คงที่นัก
  • Google Play Books บน Desktop แสดงผลได้ค่อนข้างดี สารบัญแสดงครบ
  • Google Play Books บน Android แสดงได้พอใช้ มีการแสดงผลตัวเอียงผิดสลับมาบ้าง สารบัญหลายชั้นของรุ่น 3.0 แสดงผิดเป็นบรรทัดว่าง และของรุ่น 2.0 แสดงแค่ชั้นเดียว
  • iBooks ทั้งบน Mac และ iOS แสดงผลได้ดีเลิศ รองรับ CSS กว้างที่สุด แต่บน iOS7 ทำงานกับภาษาไทยได้ช้ามาก

การใช้งาน

ลองใช้งานด้วยคำสั่ง

$ ./html_2epub.py

ได้ผลเป็น

Usage: html_2epub.py [-showvar] [-ver EPUB_VER] [-ctl] [-toclevel N] [-i INC_FILE.py] [-c COVERIMG] [-incdir INC_DIR] FILE.html [FILE.epub]

Convert one html file to epub.

Parameters:
  -showvar: show internal variables that can modify for properly convert.
    example: html_2epub.py -showvar > INC_FILE.py.
  -ver: EPUB version ['2.0', '2.0.1', '3.0'], default '2.0.1'.
  -ctl: convert html tag to lowercase, not necessary if tag is already lower.
  -toclevel N: max level of TOC (default is 3).
  -i: include additional variables from INC_FILE.py.
  -c: cover image (jpg,png,gif).
  -incdir: include directory (will copy all files/dir in this dir into OEBPS/).

To do:
  - ISBN supported, currently just use UUID.

ลองสร้างไฟล์ลูก

$ ./html_2epub.py -showvar > INC_FILE.py
$ cat INC_FILE.py

ได้เป็น

#!/usr/bin/env python
# coding=utf-8
# ---------- html_2epub.py SECTION ----------
#
# variable that can be overriden.

#VARIABLE ORDER: no order required.


#-----type: STRING, will REPLACE default variable of same name-----
#style_file : stylesheet file to replace original in html file.
style_file = ""

#language : language to be used, ('ENGLISH','THAI' : default THAI).
language = "THAI"

#book_uuid : UUID book identifier.
book_uuid = "7a27330a-ebec-4fe9-9eb3-d8f09a75e789"

#book_isbn : ISBN book identifier.
book_isbn = ""


#-----type: STRING, will APPEND default variable of same name-----

#-----type: LIST, will APPEND default variable of same name-----
#add_toc_brk_list : additional tags to be use for breaking chapter: [ [TAG,LEVEL],...].
add_toc_brk_list = []

#mod_toc_title_list : text to override default toc header and toc level: [ [CHAP_FILE#ID,LABEL,LEVEL],...] (use LEVEL=0 is no modified).
mod_toc_title_list = []

หลังจากปรับแต่งไฟล์ INC_FILE.py แล้ว ลองใช้งานจริงด้วยคำสั่ง

$ ./html_2epub.py -i INC_FILE.py INFILE.html OUTFILE.epub
Topic: