1. เกริ่น (Whetting Your Appetite)

ไพธอนเป็น ...

  • ภาษาสคริปต์ ทำงานแบบแปลทีละบรรทัดคำสั่ง (interpreter)
  • มีโหมดโต้ตอบ (interactive) ทำให้ทดลองเล่น และทดสอบแบบสั้น ๆ ได้
  • สามารถเขียนให้สั้นกระชับและอ่านง่าย เนื่องจากใช้ย่อหน้าในการกำหนดบล็อค
  • สามารถขยายเชื่อมต่อกับภาษา C ได้
  • รันได้ค่อนข้างเร็ว เมื่อเทียบกับภาษาสคริปต์ตัวอื่น ๆ ซึ่งอาจดูผลทดลองเปรียบเทียบได้ที่ shootout.alioth.debian.org: Python benchmarks

สำหรับเดเบียน ไพธอนจะถูกติดตั้งมาเป็นค่าปริยาย แต่หากถูกถอดออกไปแล้ว ก็สามารถติดตั้งใหม่ด้วยคำสั่ง

$ sudo aptitude install python
Taxonomy upgrade extras: 
Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้