บันทึกการติดตั้ง tomcat 5.5 บน debian etch 64

การติดตั้ง Tomcat ซึ่งเป็น Servlets container ต้องมี JAVA ติดตั้งอยู่ด้วย ปรกติ Tomcat ที่อยู่บน repository ของ Debian จะผูกติดกับ gij หรือ GNU interpreter for Java bytecode ซึ่งเป็นของ GNU แต่ส่วนใหญ่แล้วเรามักติดตั้ง Tomcat ควบคู่กับ JAVA ของ SUN

การใช้งานใช้ java บนของ sun บน debian นั้นต้องเพิ่ม repository ใน /etc/apt/sources.list ให้มีในส่วนของ contrib และ non-free ก่อน เช่น (สำหรับผู้ใช้ในประเทศไทยครับ)

Mirror แห่งชาติ ครับ

deb http://mirror.in.th/debian/ etch main contrib non-free
deb-src http://mirror.in.th/debian/ etch main contrib non-free

ของ Linux.thai.net ครับ ตามสะดวก

deb http://linux.thai.net/debian/ etch main contrib non-free
deb-src http://linux.thai.net/debian/ etch main contrib non-free

เสร็จแล้วก็

$ sudo aptitude update

เพื่อเพิ่มชื่อของโปรแกรมต่างๆ หลังจากนั้น ให้ติดตั้ง java ของ sun ครับ

$ sudo aptitude install sun-java5-jdk

รอจน install เรียบร้อยหลังจากนั้น ก็ install Tomcat ต่อครับ

$ sudo aptitude install tomcat5.5 tomcat5.5-admin tomcat5.5-webapps

รอจน install ให้เรียบร้อย หลังจากนั้นให้ตรวจสอบดูว่าตอนนี้เราใช้ Java ของ sun อยู่หรือเปล่า โดยใช้คำสั่งนี้ครับ

$ sudo update-alternatives --config java
There are 2 alternatives which provide `java'.

Selection Alternative
-----------------------------------------------
+ 1 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun/jre/bin/java
* 2 /usr/bin/gij-wrapper-4.1

Press enter to keep the default[*], or type selection number: 1
Using `/usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun/jre/bin/java' to provide `java'.

$ sudo update-alternatives --config javac
There are 2 alternatives which provide `javac'.

Selection Alternative
-----------------------------------------------
1 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun/bin/javac
*+ 2 /usr/bin/ecj-bootstrap

Press enter to keep the default[*], or type selection number: 1
Using `/usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun/bin/javac' to provide `javac'.

เพื่อให้โปรแกรมตัวอื่นสามารถรู้จัก JAVA_HOME ครับต้องไปแก้ที่ /etc/profile โดยเพิ่มสิ่งเหล่านี้ลงไปครับ ทุกครังที่รีบูทเครื่อง เราสามารใช้งานตัวแปร JAVA_HOME ได้

JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun"
export JAVA_HOME

ตรวจสอบ java อีกครั้งเพื่อความแน่ใจ หากขึ้นประมาณนี้ถือว่าใช้ได้ครับ

$ java -version
java version "1.5.0_10"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_10-b03)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 1.5.0_10-b03, mixed mode)

ทดสอบดูว่าเราพร้อมจะเขียน JSP แล้วยัง โดยพิมพ์ที่ Web browser ว่า

http://192.168.119.129:8180/

หรือ

http://localhost:8180

หากขึ้นหน้าประมาณนี้ก็ OK แล้วครับ

รูป

อ้างอิง:
http://www.opennms.org/index.php/Debian_4_tomcat5.5_jdk_1.5_install_log

Topic: 
Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้