C/C++ Linux Programming

เห็นสมาชิกเว็บหลายท่านเขียนเกี่ยวกับ Python หรือ Shell script ก็เลยลองเขียนเกี่ยวกับ C/C++ ดูครับ เนื่องจากภาษา C/C++ นิยมใช้มากในลินุกซ์ และมี Library มาตรฐานสำหรับการใช้งานบน Linux หรือ Unix เพื่อใช้จัดการ i/o ต่างๆ ของตัวระบบปฏิบัติการเอง หรือทรัพยากรต่างๆ โดยที่บทความนี้ผมจะใช้ C++ เป็นหลัก แต่ Library เกี่ยวกับ Linux จะเป็นภาษา C ท่านที่เขียนภาษา C ก็สามารถใช้ได้นะครับ ถ้าไม่เข้าใจสามารถถามได้ผมจะได้เขียนโค๊ดเทียบเคียงให้ ในบทความชุดนี้ผมอ้างอิงการใช้งานบน Linux เป็นหลักถึงแม้ว่าบางอย่างจะสามารถนำไปเขียนบนระบบปฏิบัติการ Unix อื่นได้ก็ตาม และไม่เน้นการเขียนโปรแกรม ขั้นพื้นฐานนะครับ หากไม่เข้าใจสามารถถามได้ หากมีผู้ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ C/C++ อาจจะเขียนเป็นอีกหนึ่งชุดก็ได้ครับ สำหรับผู้มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมหากมีอะไรผิดพลาดช่วยแก้ไขด้วยนะครับ เพราะผมพึ่งศึกษาได้ไม่นานและยังไม่มีประสบการณ์สำหรับการพัฒนาโปรแกรมบน Linux ขนาดใหญ่ครับ
ผมเขียนบนความนี้โดยอ้างอิง Advanced Linux Programming บางส่วมผมอาจจะแปลมาเลยนะครับ สำหรับหนังสือภาษาไทยที่เคยอ่านก็มี เจาะประเด็นงานเขียนโปรแกรมบนลินุกซ์ โดย คุณ สันติ ศรีลาศักดิ์ และ วรวุฒิ เที่ยงธรรม ครับ

Taxonomy upgrade extras: 
Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้