fujitsu-laptop

ตัวผมเองใช้งาน Fujitsu Lifebook S6410 ร่วมกับ Debian GNU/Linux (unstable - sid) มาก็เกือบ ๆ จะครบขวบปีแล้ว

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้