fonts

ฟอนต์ Tahoma ถูกใช้เป็นฟอนต์ปริยายในการแสดงผลของเว็บไซต์จำนวนมาก ลองค้นหาดูพบว่ามันอยู่ในแพกเกจของ cinelerra-data ในคลังของ debian-multimedia

วิธีการคือเพิ่มคลังของ debian-multimedia และติดตั้งแพกเกจ cinelerra-data

Topic: 
Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้