sudo

โดยปรกติ debian จะไม่มีคำสั่ง sudo มาให้ หากเราต้องการใช้ คำสั่ง sudo จะต้องเพิ่มโปรแกรมครับ

$ su
# aptitude install sudo 

หลังจากนั้นเพิ่ม User เข้าไปในไฟล์ /etc/sudoers ครับเช่น

boat ALL=(ALL) ALL

Note: หากต้องการแก้ไขไฟล์นี้ทำได้สองวิธีครับคือ ใช้คำสั่ง visudo หรือแก้ไขโดยตรงครับ

โดยวิธีนี่จะเพิ่ม user เป็นราย ๆ ไปครับ หากต้องการเพิ่มหลายๆคนที่อยู่กลุ่มเดียวกันลงไปใน sudoers ก็ได้ครับ โดยมีรูปแบบดังต่อไปนี้ครับ

Topic: 
Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้