google

ขออนุญาตบันทึกไว้นิดนึงครับ เป็นการตามเก็บงานเก่าออกมา เพราะเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับงานทดลองถูกบริจาคไปแล้ว :)

ติดตั้ง iceweasel
$ sudo aptitude install iceweasel

Topic: 
Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้