apt-proxy

apt-proxy เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้เก็บแพกเกจ apt ใครมีเครื่องลินุกซ์ที่ใช้แพกเกจ apt ในหน่วยงานตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป ควรติดตั้งไว้ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นอย่างยิ่งครับ

เอามาจาก : ThaiLinuxCafe - ทำแคชให้เดเบียนแพคเก็จด้วย apt-proxy
โฮมเพจอยู่ที่ : http://apt-proxy.sourceforge.net/

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้