cifs

เอามาจาก ThaiLinuxCafe - debian : ติดตั้ง samba อย่างง่าย

samba เป็นแพกเกจที่ใช้ทำไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อเสียงของลินุกซ์ สามารถใช้งานทดแทน Netware หรือ WindowsNT ได้ดีพอควร

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้