modem

สมมุติว่าเรามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอยู่ที่สำนักงานอยู่แล้ว และต้องการหมุนโมเด็มเข้าไปเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตที่สำนักงาน ก็ต้องทำเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่สำนักงานให้ทำหน้าที่เป็น ppp server หรือ dial-up server

ตามตัวอย่างจะให้เครื่องเรามีไอพีเป็น 192.168.1.1

เริ่มด้วยการติดตั้ง mgetty เพื่อทำหน้าที่รับสายโทรศัพท์

# aptitude install mgetty

เราจะเรียกใช้งาน mgetty ให้เป็น daemon โดยผ่านโปรแกรม init ปรับตั้งที่ไฟล์ /etc/inittab โดยเติมบรรทัดคำสั่งดังนี้

โมเด็มตัวนี้ใช้ชิปเซ็ตของ SmartLink (sl-modem) โมเด็มตัวอื่นที่ใช้ชิปเซ็ตเดียวกันก็สามารถใช้วิธีเดียวกันได้ครับ

สมัยก่อนไดรเวอร์ตัวนี้มีปัญหามาก ว่าติดตั้งแล้วมักจะมีปัญหากับเคอร์เนล ไม่ว่าจะเลือกใช้ ไดรเวอร์ของโมเด็มเอง หรือของ ที่เขาเขียนสำหรับลินุกซ์โดยเฉพาะ ก็ตาม

แต่ปัจจุบันมีแพกเกจ module-assistant ทำให้การติดตั้งง่ายขึ้นมาก

กับ Etch ผมทดสอบกับเคอร์เนล 2.6.17 ไม่ผ่าน แต่กับเคอร์เนลปัจจุบันคือ 2.6.18 ผ่านเรียบร้อยครับ

Zyxel Prestige 630-11 เป็นโมเด็มรุ่นบุกเบิกของยุค adsl รุ่นแรก ๆ เดี๋ยวนี้หลายท่านคงหันมาใช้เราเตอร์กันหมดแล้ว (ผมขออนุญาตบันทึกไว้หน่อยนะครับ เพราะโมเด็มของผมเริ่มรวนเรมากแล้ว เดี๋ยวไม่มีโมเด็มจริงในการทดสอบ)

การใช้โมเด็มแบบ usb มีข้อดีเหนือการใช้ผ่านเราเตอร์ตรงที่ว่า ถ้าเราทำเว็บไซต์เองหรืองานอื่นที่ต้องติดต่อกับเครือข่ายภายนอก เราสามารถควบคุมเครื่องเราได้เต็มร้อย ไม่เหมือนการใช้งานผ่านเราเตอร์ที่ต้องทำแบบอ้อม ๆ หรือต้องใช้การแฮ็กเฟิร์มแวร์ของเราเตอร์ แต่ข้อเสียคือหาไดรเวอร์ยาก

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้