bash

สคริปต์คัดลอกผู้ใช้จากระบบปัจจุบันไปยังไดเรกทอรีที่ติดตั้งลินุกซ์อีกตัวหนึ่ง มีประโยชน์สำหรับติดตั้งลินุกซ์หลายตัว และต้องการให้ผู้ใช้เหมือนกับระบบปัจจุบัน ตัวอย่างการใช้งานเช่น

 • ติดตั้งลินุกซ์ผ่าน debootstrap
 • ติดตั้งลินุกซ์โดยการเมานต์ live cd แล้วคัดลอก squashfs มาติดตั้งโดยตรง

ข้อกำหนดคือ

 • ต้องใช้สิทธิ์ root ในการรัน
 • ต้องเป็นลินุกซ์ที่มีการเก็บไฟล์ผู้ใช้แบบมาตรฐาน คือเก็บที่ไฟล์ /etc/passwd, /etc/group และ /etc/shadow

สคริปต์มีดังนี้

Topic: 

update 2556-12-03

ลองใช้สคริปต์กับพาร์ติชั่นที่ขนาดไม่เท่ากันแล้วปรากฎว่าใช้ไม่ได้ เพราะ NTFS เก็บข้อมูลหลายอย่างมากกว่าแค่จุดเริ่มต้นและขนาด (ดูที่ NTFS Partition Boot Sector)

วิธีที่ได้ผลกว่าคือ ฟอร์แมตไดร์ฟไว้ก่อน -> เก็บ boot sector ไว้ 80 ไบต์ -> ทำ ntfsclone -> เอา boot recort ที่เก็บไว้มาเขียนทับ

ตัวอย่างเช่น จะคัดลอก ไดร์ฟ /dev/sda1 ไปยัง /dev/sdb1 ขั้นตอนจะเป็นดังนี้

Topic: 

ทำสคริปต์บล๊อกผู้ใช้ Drupal จากบรรทัดคำสั่ง (bash)

Topic: 

มีงานต้องเก็บแผ่นซีดีธรรมะลงไว้ในฮาร์ดดิสก์เป็นจำนวนมาก เพื่อให้สะดวก จึงทำเป็นสคริปต์ให้ใช้งานได้สะดวก

ลักษณะของโปรแกรมคือ เมื่อเราใส่แผ่นแล้วสั่งรันโปรแกรม เขาจะถอดไฟล์เสียงทั้งหมดมาเป็นไฟล์ mp3 ที่ไดเรกทอรีปัจจุบัน โดยเอาข้อมูลชื่อเพลงจากแผ่นมาเป็นชื่อไฟล์

ก่อนอื่นติดตั้งแพกเกจที่จำเป็นก่อน

$ sudo aptitude install lame cdda2wav

สคริปต์มีดังนี้

$ sudo vi /usr/local/bin/d.audio2mp3
#!/bin/bash
# Rip audio disc to mp3
# 
# USAGE: $0 prefix
# exam1: $0 T2
#  -> T2-01-Title1.mp3
#    T2-02-Title2.mp3
#    ...
# in current dir
# 
# Requist: aptitude install lame cdda2wav

if [ $1 ]; then PREFIX="$1-"; fi

DEV='/dev/cdrom'
TMP="/tmp/$USER/`basename $0`_$RANDOM"

mkdir -p $TMP
pushd $TMP

#to wave
cdda2wav -L 1 -D $DEV -B

#to mp3
for i in *wav; do
  NUM=`echo ${i%.*} | cut -d_ -f 2`-
  TITLE=`grep 'Tracktitle=' ${i%.*}.inf | cut -d\' -f2`
  lame -h -V 2 $i $PREFIX$NUM$TITLE.mp3
done

popd
mv $TMP/*mp3 .

rm -rf $TMP

ทำให้รันได้

$ sudo chmod 777 /usr/local/bin/d.audio2mp3

เสร็จแล้ว

Taxonomy upgrade extras: 

มีโจทย์คือ ให้สร้างบัตรแบบเรียงเลขที่ ตั้งแต่ ๑ จนถึง ๕๐๐
ตัดสินใจใช้ bash + inkscape เพราะง่ายดี
โดยสมมุติว่าเราได้สร้างเอกสารเป็นไฟล์ inkscape ไว้แล้ว โดยให้ตัวเลขที่จะเรียงให้มีค่าเป็น XXXX เพื่อให้สะดวกในการใช้คำสั่ง grep

โค๊ดที่สร้างขึ้น ทำแบบง่าย ๆ คือรันตัวเลขตั้งแต่ 1-500 แต่รุ่นนี้เป็นรุ่นทดสอบ ทำแค่ 1-10 พอ ขั้นตอนคือ

Taxonomy upgrade extras: 

(ศึกษาเพราะต้องการเอาไฟล์ในคลังของ apt-proxy เฉพาะไฟล์ใหม่ ๆ เลยต้องการลบไฟล์เก่า ๆ ทิ้ง เพื่อให้ขนาดคลังแพ็กเกจเล็กลง)

เริ่มเลยครับ

ต้องการค้นหาไฟล์ชื่อ *Doc*

$ find /PATH/TO/FILE -name '*Doc*'

ค้นหาและลบไฟล์

$ find /PATH/TO/FILE -name '*Doc*' -exec rm {} \;

ค้นหาไฟล์ที่เก่ากว่า 5 วันลงไป

$ find /PATH/TO/FILE -mtime +5

ค้นหาไฟล์เก่าตั้งแต่ 5 วันขึ้นมา

Topic: 

ต้องการโอนข้อมูลผู้ใช้ไปเครื่องใหม่

ถ้าเราคัดลอกไฟล์ /etc/passwd /etc/shadow /etc/group /etc/gshadow ไปทับเครื่องใหม่แบบตรง ๆ จะเกิดปัญหาเรื่องผู้ใช้ของระบบจะติดไปด้วย ซึ่งอาจมีค่า UID และ GID ที่ไม่ตรงกัน

ค้นกูเกิลได้วิธีการจากที่นี่ครับ Move or migrate user accounts from old Linux server to a new Linux server

เขาใช้หลักการที่ว่า UID ของผู้ใช้ทั่วไป จะมีค่ามากกว่า 1000 (ของ RedHat คือ 500) และใช้ awk เป็นตัวกรอง

Topic: 

ลูกน้องเอาธัมบ์ไดรฟ์มาให้หาไวรัส
ผลปรากฎว่าพบไฟล์ที่เป็นนามสกุล exe เป็นจำนวนมากภายใต้ไดเรกทอรี่ย่อยเป็นร้อย
ทางแก้คือสแกนแล้วเก็บชื่อไฟล์ไว้ ตัวอย่างของเนื้อไฟล์ที่ถูกสแกนเก็บไว้ เช่น

PhotoShop 7.0/• วิธีทำตัวเยลลลี่ •_files/• วิธีทำตัวเยลลลี่ •_files.exe: W32.Autoit.Obfus FOUND
PhotoShop 7.0/• วิธีทำตัวหนังสือชอล์ค •_files/truehitsstat_files/truehitsstat_files.exe: W32.Autoit.Obfus FOUND
...

จะเห็นว่ามีรูปแบบที่เราจะตัดโดยใช้คำสั่ง cut ได้คือตั้งแต่เครื่องหมาย : เป็นต้นไป

คำสั่งที่ใช้คือ

Topic: 

เราใช้พารามิเตอร์ -x ต่อท้ายคำสั่งในบรรทัดแรก

#!/bin/bash -x

จะมีผลว่าเชลล์จะแสดงทุกคำสั่งที่ถูกรันออกมาทางจอภาพ

จบแล้วจ้า

Taxonomy upgrade extras: 

12.1 ตัวอย่างสคริปต์ดูรายชื่อไฟล์ในไดเรกทอรีย่อย

#!/bin/bash

function listdir {
  local PAT="$1"
  local ROOT="$2"
  for i in *; do
    if [ -d "$i" ]; then
      local CUR="$ROOT/$i"
      pushd "$i" &>/dev/null
      listdir "$PAT" "$CUR"
      popd &>/dev/null
    fi
  done
  if [ ! -z "$( ls -d $PAT 2>/dev/null )" ]; then
    echo "Directory: $ROOT"
    ls -d $PAT 2>/dev/null
    echo 
  fi
}

if [ -z "$1" ]; then
  echo List file in PATTERN recursively into directories.
  echo Usage: $0 "PATTERN"
  exit
fi
PATTERN="$1"
echo "List $PATTERN"
listdir "$PATTERN" "."

ให้ผลคล้ายคำสั่ง

$ find * -name PATTERN

12.2 ตัวอย่างสคริปต์บีบอัดสำรองข้อมูล

#!/bin/bash     
SRCD="/home/"
TGTD="/var/backups/"
OF=home-$(date +%Y%m%d).tgz
tar -cZf $TGTD$OF $SRCD

12.3 เปลี่ยนชื่อไฟล์ทีละหลายไฟล์

#!/bin/sh
# renna: rename multiple files according to several rules
# written by felix hudson Jan - 2000

#first check for the various 'modes' that this program has
#if the first ($1) condition matches then we execute that portion of the
#program and then exit

# check for the prefix condition
if [ $1 = p ]; then

#we now get rid of the mode ($1) variable and prefix ($2)
 prefix=$2 ; shift ; shift

# a quick check to see if any files were given
# if none then its better not to do anything than rename some non-existent
Taxonomy upgrade extras: 

Pages

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้