APC

หลายท่าน ที่มีหน้าที่ดูแลเครื่องแม่ข่าย (Server) คงเคยประสบปัญหากับเรื่องของ "ไฟฟ้า" ที่บทจะดับ ก็ดับดื้อ ๆ บางกรณีที่มีการแจ้งล่วงหน้า ก็เตรียมการได้ทัน แต่อย่ากระนั้นเลย หากต้องมาคอยห่วงว่า "ไฟจะดับเมื่อไร! หรือถ้าดับแล้วไม่มีคนดู ข้อมูลจะเสียหายไหมหนอ!"

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้